• Gọi Ngay: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Danh mục

[:vi][:vi]Cảm biến siêu âm được sử dụng để phát hiện vị trí đáng tin cậy và đo khoảng cách liên tục chính xác của chất rắn, bột và chất lỏng. Chúng truyền và nhận sóng âm trong phạm vi siêu âm. Đối tượng được phát hiện phản ánh sóng âm thanh và thông tin khoảng cách được xác định thông qua phép đo thời gian bay. Các gói vỉ trong công nghệ đóng gói hoặc bát nhựa trong suốt trong ngành công nghiệp thực phẩm, ví dụ, có thể được phát hiện một cách đáng tin cậy.
Ngay cả trong điều kiện vận hành với sự bẩn nặng, bụi hoặc sương mù, các cảm biến vẫn phát hiện các vật thể một cách đáng tin cậy và không bị nhiễu.
Cảm biến siêu âm nhỏ gọn của ifm cung cấp vùng mù đặc biệt nhỏ, phạm vi cảm biến dài và độ phân giải cao.
Phạm vi sản phẩm bao gồm các đơn vị có đầu ra chuyển đổi lập trình, đầu ra tương tự hoặc kết hợp cả hai. Chức năng đầu ra, điểm chuyển đổi và phạm vi đo được thiết lập thuận tiện thông qua một nút nhấn trên thiết bị hoặc thông qua hướng dẫn dây.
Ngoài ra, một số loại cảm biến có thể được định cấu hình qua IO-Link, ví dụ: sử dụng giao diện USB. Phần mềm LINERECORDER SENSOR được sử dụng để trực quan hóa, chuyển và lưu trữ các bộ tham số.[:][:]

Showing 1–9 of 24 results

UGT200

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT200

Liên hệ để báo giá
Đặc biệt thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng lập trình Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề...

UGT207

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT207

Liên hệ để báo giá
Phạm vi phát hiện rất lớn Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút bấm hoặc IO-Link Đèn LED hiển thị rõ ràng để biểu thị trạng thái chuyển mạch và tiếng vang Với đầu ra chuyển đổi lập trình và...

UGT212

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT212

Liên hệ để báo giá
Đặc biệt thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng lập trình Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề...

UGT213

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT213

Liên hệ để báo giá
Đặc biệt thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng lập trình Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề...

UGT214

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT214

Liên hệ để báo giá
Đặc biệt thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng lập trình Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề...

UGT500

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT500

Liên hệ để báo giá
Đặc biệt thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng lập trình Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề...

UGT510

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT510

Liên hệ để báo giá
Phạm vi phát hiện rất lớn Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút bấm hoặc IO-Link Đèn LED hiển thị rõ ràng để biểu thị trạng thái chuyển mạch và tiếng vang Với đầu ra chuyển đổi lập trình và...

UGT512

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT512

Liên hệ để báo giá
Phạm vi phát hiện rất lớn Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút bấm hoặc IO-Link Đèn LED hiển thị rõ ràng để biểu thị trạng thái chuyển mạch và tiếng vang Chức năng đầu ra thường mở / thường...

UGT513

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT513

Liên hệ để báo giá
Phạm vi phát hiện rất lớn Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút bấm hoặc IO-Link Đèn LED hiển thị rõ ràng để biểu thị trạng thái chuyển mạch và tiếng vang Với đầu ra chuyển đổi lập trình và...