• Gọi Ngay: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Danh mục

Showing 1–9 of 10 results

DTA100

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

DTA100

Liên hệ để báo giá
Xác định đáng tin cậy của các tàu sân bay trong băng tải định tuyến Đọc và ghi không tiếp xúc với bộ tiếp sóng RFID (thẻ ID) Nhỏ gọn và với chi phí thấp: Ăng-ten và đánh giá trong một nhà ở Với giao...

DTA101

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

DTA101

Liên hệ để báo giá
Xác định đáng tin cậy của các tàu sân bay trong băng tải định tuyến Đọc không tiếp xúc của bộ tiếp sóng RFID (thẻ ID) Nhỏ gọn và với chi phí thấp: Ăng-ten và đánh giá trong một nhà ở Với giao diện AS-i...

DTA200

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

DTA200

Liên hệ để báo giá
Xác định đáng tin cậy của các tàu sân bay trong băng tải định tuyến Đọc và ghi không tiếp xúc với bộ tiếp sóng RFID (thẻ ID) Nhỏ gọn và với chi phí thấp: Ăng-ten và đánh giá trong một nhà ở Với giao...

DTA300

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

DTA300

Liên hệ để báo giá
Xác định đáng tin cậy của các tàu sân bay trong băng tải định tuyến Đọc và ghi không tiếp xúc với bộ tiếp sóng RFID (thẻ ID) Nhỏ gọn và với chi phí thấp: Ăng-ten và đánh giá trong một nhà ở Với giao...

E80301

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

E80301

Liên hệ để báo giá
Thẻ RFID 125 kHz - Câu 5 Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi Thích hợp để lắp đặt với chất mang nhựa

E80302

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

E80302

Liên hệ để báo giá
Thẻ RFID 125 kHz - Câu 5 Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi vật cố thẻ cho người vận chuyển phôi

E80311

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

E80311

Liên hệ để báo giá
Thẻ RFID 125 kHz - Câu 5 Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi Thích hợp để gắn phẳng trong kim loại

E80318

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

E80318

Liên hệ để báo giá
Thẻ RFID 125 kHz - Câu 5 Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi Thích hợp để lắp đặt với chất mang nhựa và kim loại

E80320

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

E80320

Liên hệ để báo giá
Thẻ RFID 125 kHz - Câu 5 Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi Thích hợp để lắp đặt với chất mang nhựa