• Gọi Ngay: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Danh mục

Showing all 6 results

Phụ Kiện Mitsubishi Cho Máy Cắt Dây

Liên hệ để báo giá
Phụ kiện khác Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application M314 X053C901G51 51x82x32.5 Upper Isolator plate M400 X198D838H01 Lower DWC-H1. HA. C. SA. SB. SZ series Common for Manual. AF1.2 type Lower aspirator M400 -1 X194D998H02 Lower DWC-H1. C. SA. SB. SZ. CX. FX...

Tấm Cách Điện Mitsubishi Cho Máy Cắt Dây

Liên hệ để báo giá
Tấm cách điện Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application M301 X053C162H01 68x100x33T Upper DWC-F1. G. H. H’. H1. HA. C series Manual type M302 X054D185G51 120x105x11T Lower DWC-F1. G. H. H’ series Manual type M303 X053C228G52 120x105x11T Lower DWC-F1. G. H. H’ series...

Nắp Chụp Nước Mitsubishi Cho Máy Cắt Dây

Liên hệ để báo giá
Nắp chụp nước Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application M200 X183C443H01 Φ4.5 Upper DWC-H. H’ series – SK type DWC-HA. H1. C. 90PH – Manual type For 5-axis / With Groove on top M202 A X183C439H01 X183C439H03 Φ4.5 Φ8.0 Upper DWC-H. H’ series...

Đầu Dẫn Hướng Dây Mitsubishi Cho Máy Cắt Dây

Liên hệ để báo giá
Đầu dẫn dây Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application M101-1 X053C082G58 X053C082G60 X053C082G51 X053C082G56 X053C082G65 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common DWC-N. F series Manual type M101-2 X052B040G62 X052B040G63 X052B040G64 X052B040G65 X052B040G66 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common DWC-F1. G. 90PG series Manual...

Tấm Dẫn Hướng Dây Mitsubishi Cho Máy Cắt Dây

Liên hệ để báo giá
Tấm dẫn hướng dây Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application   M146 X056C507G51 Φ0.4 Upper DWC-QA. FX-K series AF3 type / Guide U   M147 X053C884G52 Φ0.4 Lower DWC-QA. FX. CX. FK series AF3 type / Guide D   M148 X056C274G51 Φ0.4 Upper...