• Gọi Ngay: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Danh mục

Showing 1–9 of 11 results

DS9808-R

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

DS9808-R

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Mã vạch giấy và di động Chữ ký quét Phân tích thẻ ID Phiếu giảm giá và thẻ khách hàng thân thiết Dân số tự động của các ứng dụng tín dụng

DS9900 for Labs

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Xác minh máu / Phlebotomy Theo dõi máu, mô và mẫu Tuyển sinh y tế Tuyển sinh bệnh nhân Theo dõi hàng tồn kho Theo dõi thuốc

DS9900 for Retail

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Quét kiểm tra Thanh toán di động, phiếu giảm giá và lòng trung thành Xác nhận tuổi Điểm kiểm tra giám sát bài viết điện tử (EAS) RFID (POS, Thẻ chạy thử)

MC3190-Z RFID

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Quản lý hàng tồn kho Theo dõi tài sản

MC3330R RFID

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Kiểm kê hàng tồn kho / chu kỳ Tự động bổ sung Kiểm soát thu / thu nhỏ Hoàn thành đơn hàng Omni-Chanel Tìm vật phẩm Quản lý tài sản Kiểm kê dược phẩm và phòng thí nghiệm Trunk Stock Demo /...

MC3390R RFID

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Cross Docking Mục định vị Kiểm kê hàng tồn kho / chu kỳ Tự động bổ sung Kiểm soát thu / thu nhỏ WIP / Hàng tồn kho

MC9190-Z RFID

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Xác định vị trí và theo dõi hàng tồn kho Quản lý cấp độ chứng khoán

Omnii XT15

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Số lượng hàng tồn kho Bổ sung Xác minh giá Quản lý tài sản Chọn và đưa đi

RFD2000 RFID

Liên hệ để báo giá
ĐƯỢC DÙNG CHO Chọn Lưu Trữ Vị trí mục Quản lý hàng tồn kho Đếm chu kỳ Kiểm tra giá