• Call us now: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Categories

Showing the single result

(Tiếng Việt) Tủ điện tổng,Tủ điện phân phối

Liên hệ để báo giá
(Tiếng Việt) Tủ điện tổng | tủ phân phối là gì? Tủ điện tổng, tủ điện phân phối (MSB) là tủ nguồn phân phối chính cho toàn bộ hệ thống điện của nhà máy, tòa nhà hay chung cư. Thực tế tủ điện tổng và...