• Call us now: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Categories

[:vi][:vi]Cảm biến siêu âm được sử dụng để phát hiện vị trí đáng tin cậy và đo khoảng cách liên tục chính xác của chất rắn, bột và chất lỏng. Chúng truyền và nhận sóng âm trong phạm vi siêu âm. Đối tượng được phát hiện phản ánh sóng âm thanh và thông tin khoảng cách được xác định thông qua phép đo thời gian bay. Các gói vỉ trong công nghệ đóng gói hoặc bát nhựa trong suốt trong ngành công nghiệp thực phẩm, ví dụ, có thể được phát hiện một cách đáng tin cậy.
Ngay cả trong điều kiện vận hành với sự bẩn nặng, bụi hoặc sương mù, các cảm biến vẫn phát hiện các vật thể một cách đáng tin cậy và không bị nhiễu.
Cảm biến siêu âm nhỏ gọn của ifm cung cấp vùng mù đặc biệt nhỏ, phạm vi cảm biến dài và độ phân giải cao.
Phạm vi sản phẩm bao gồm các đơn vị có đầu ra chuyển đổi lập trình, đầu ra tương tự hoặc kết hợp cả hai. Chức năng đầu ra, điểm chuyển đổi và phạm vi đo được thiết lập thuận tiện thông qua một nút nhấn trên thiết bị hoặc thông qua hướng dẫn dây.
Ngoài ra, một số loại cảm biến có thể được định cấu hình qua IO-Link, ví dụ: sử dụng giao diện USB. Phần mềm LINERECORDER SENSOR được sử dụng để trực quan hóa, chuyển và lưu trữ các bộ tham số.[:][:]

Showing 1–9 of 24 results

UGT200

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT200

Liên hệ để báo giá
Particularly space-saving design for use where space is restricted Output function normally open / normally closed programmable Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object Easy adjustment of the device function via programming wire Clearly visible LED for indicating switching status...

UGT207

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT207

Liên hệ để báo giá
Very large detection range Intuitive setting of the detection range via pushbutton or IO-Link Clearly visible LED for indicating switching status and echo With programmable switching output and analogue output Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object

UGT212

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT212

Liên hệ để báo giá
Particularly space-saving design for use where space is restricted Output function normally open / normally closed programmable Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object Easy parameter setting via IO-Link Clearly visible LED for indicating switching status and echo

UGT213

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT213

Liên hệ để báo giá
Particularly space-saving design for use where space is restricted Output function normally open / normally closed programmable Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object Clearly visible LED for indicating switching status and echo

UGT214

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT214

Liên hệ để báo giá
Particularly space-saving design for use where space is restricted Output function normally open / normally closed programmable Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object Clearly visible LED for indicating switching status and echo

UGT500

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT500

Liên hệ để báo giá
Particularly space-saving design for use where space is restricted Output function normally open / normally closed programmable Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object Easy adjustment of the device function via programming wire Clearly visible LED for indicating switching status...

UGT510

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT510

Liên hệ để báo giá
Very large detection range Intuitive setting of the detection range via pushbutton or IO-Link Clearly visible LED for indicating switching status and echo With programmable switching output and scalable analogue output Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object

UGT512

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT512

Liên hệ để báo giá
Very large detection range Intuitive setting of the detection range via pushbutton or IO-Link Clearly visible LED for indicating switching status and echo Output function normally open / normally closed programmable Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object

UGT513

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

UGT513

Liên hệ để báo giá
Very large detection range Intuitive setting of the detection range via pushbutton or IO-Link Clearly visible LED for indicating switching status and echo With programmable switching output and scalable analogue output Non-contact detection independent of colour, transparency or surface characteristics of the object