• Call us now: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Categories

[:vi]Cảm biến từ được sử dụng để phát hiện các vị trí mà không tiếp xúc hoặc hao mòn. Chúng được sử dụng trong trường hợp phạm vi cảm biến rất dài được yêu cầu. Vì từ trường xuyên qua tất cả các vật liệu không từ tính, các cảm biến có thể phát hiện nam châm thông qua các bức tường làm bằng thép không gỉ, nhôm, nhựa hoặc gỗ.

  • Phát hiện đáng tin cậy cũng thông qua các kim loại không nhiễm từ
  • Các loại hình trụ hoặc hình chữ nhật
  • Vỏ nhỏ với phạm vi cảm biến rất dài
  • Độ ổn định cơ học cao trong trường hợp sốc hoặc rung
  • Flush hoặc không tuôn ra gắn kết trong kim loại không từ tính

[:]

Showing 1–9 of 14 results

MFH200

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MFH200

Liên hệ để báo giá
For position feedback on hydraulic cylinders Pressure-resistant up to 500 bar Metal sensing face for heavy duty High bursting pressure Lifespan of more than 10 million pressure cycles

MFH202

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MFH202

Liên hệ để báo giá
For position feedback on hydraulic cylinders Pressure-resistant up to 500 bar Metal sensing face for heavy duty High bursting pressure Lifespan of more than 10 million pressure cycles

MFS210

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MFS210

Liên hệ để báo giá
Safe switch point also in case of mechanical tolerances Long sensing range even through non-magnetisable metals Temperature-stable and reproducible switch point Clearly visible indication of the switching status High impact, shock and vibration resistance

MFS210

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MFS210

Liên hệ để báo giá
Safe switch point also in case of mechanical tolerances Long sensing range even through non-magnetisable metals Temperature-stable and reproducible switch point Clearly visible indication of the switching status High impact, shock and vibration resistance

MFS211

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MFS211

Liên hệ để báo giá
Safe switch point also in case of mechanical tolerances Long sensing range even through non-magnetisable metals Temperature-stable and reproducible switch point Clearly visible indication of the switching status High impact, shock and vibration resistance

MFT202

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MFT202

Liên hệ để báo giá
Long sensing range even through non-magnetisable metals Temperature-stable and reproducible switch point High protection rating for the requirements of the food and beverage industry Wide operating temperature range Food-grade full-metal housing

MGS204

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MGS204

Liên hệ để báo giá
Safe switch point also in case of mechanical tolerances Long sensing range even through non-magnetisable metals Temperature-stable and reproducible switch point Clearly visible indication of the switching status High impact, shock and vibration resistance

MGT203

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MGT203

Liên hệ để báo giá
Long sensing range even through non-magnetisable metals Temperature-stable and reproducible switch point High protection rating for the requirements of the food and beverage industry Wide operating temperature range Food-grade full-metal housing

MQ2000

Liên hệ để báo giá
0 review(s)

MQ2000

Liên hệ để báo giá
Object detection possible through metal cover (except steel) Reliable switching signal even in cases of heavy soiling of the sensor Robust and impact resistant thanks to active face made of metal Particularly space-saving design for use where space is restricted