• Call us now: 0903236486
  • Email: info@vntechco.vn

Categories

(Tiếng Việt) Tủ điện tổng,Tủ điện phân phối

Availability : In stock
Liên hệ để báo giá

(Tiếng Việt) Tủ điện tổng | tủ phân phối là gì?
Tủ điện tổng, tủ điện phân phối (MSB) là tủ nguồn phân phối chính cho toàn bộ hệ thống điện của nhà máy, tòa nhà hay chung cư. Thực tế tủ điện tổng và tủ điện phân phối chỉ là hai tên gọi khác nhau của tủ điện phân phối chính.

Compare

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.